Af Jørgen Steen

Bjergand

Latinsk navn: Aythya marila
Engelsk navn: Greater scaup
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Bjerganden ses i Danmark som træk- og vintergæst. Hovedparten af de bjergænder, der overvintrer i Danmark, kommer fra Rusland. De største koncentrationer af overvintrende bjergænder findes i Lillebælt og Ålborg Bugt. Bjerganden kan også ses i søer.

Kendetegn
Bjerganden ligner troldanden, men mangler troldandens nakketop. Hannen har lysegrå ryg i modsætning til troldandens sorte ryg, mens hunnen har et stort, hvidt parti ved næbroden.

Føde
Bjerganden lever i sær af muslinger, som den finder ved at dykke. Derudover tager anden også snegle, orme, vandinsekter samt frø fra vandplanter.

  • Bjergand © Kirsten Hjørne
    Bjergand © Kirsten Hjørne

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 72-84 cm
Længde: 48 cm
Vægt: 700-1100 g
Maks. levealder: 22 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 40-45 dage

Vidste du det?

Store flokke af bjergænder, som tidligere overvintrede i det sydlige Danmark, er nu flyttet til Ijsselmeer i Holland, hvor de især lever af den invasive vandremusling.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 72-84 cm
Længde: 48 cm
Vægt: 700-1100 g
Maks. levealder: 22 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 40-45 dage

Vidste du det?

Store flokke af bjergænder, som tidligere overvintrede i det sydlige Danmark, er nu flyttet til Ijsselmeer i Holland, hvor de især lever af den invasive vandremusling.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.