Skip to main content
Af Jørgen Steen

Almindelig ryle

Latinsk navn: Calidris alpina
Engelsk navn: Dunlin
Tysk navn: Alpenstrandläufer
Svensk navn: Kärrsnäppa
Norsk navn: Myrsnipe
Klasse: Fugle Orden: Mågevadefugle Familie: Sneppefugle

Almindelig ryle er en almindelig trækgæst, der kan ses ved de danske kyster og især i Vadehavet forår-efterår. Enkelte ryler overvintrer i Danmark. Rylerne lever ved lavvandede kyster, på fugtige strandenge eller på åbne vadeflader. Kun få par yngler i Danmark. Til gengæld er rylen, den mest almindelige vadefugl herhjemme.

Kendetegn
Den almindelige ryle er en lille fugl med et langt, sort næb. Rylen er gråbrun på oversiden og hvid på undersiden. I yngledragten har fuglen en mere gyldenbrun overside med mørke pletter samt et mørkt bugskjold på undersiden.

Føde
Almindelig ryle lever af forskellige smådyr som insekter, bløddyr, krebsdyr, orme og larver.

 • Almindelig ryle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Almindelig ryle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
   Vingefang: 32-40 cm
   Længde: 17-21 cm
   Vægt: 40-50 g
   Maks. levealder: 28 år
   Kuldstørrelse: 4 æg
   Antal kuld: 1
   Rugetid: 21-22 dage
   Ungetid: 19-21 dage

  Vidste du det?

  Den almindelige ryle søger føde på vadeflader, i strandkanter eller på sand- og mudderbanker, hvor fuglen borer sit næb 1-2 cm ned i bunden. Rylerne søger normalt efter føde i flokke på flere tusinde fugle.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
   Vingefang: 32-40 cm
   Længde: 17-21 cm
   Vægt: 40-50 g
   Maks. levealder: 28 år
   Kuldstørrelse: 4 æg
   Antal kuld: 1
   Rugetid: 21-22 dage
   Ungetid: 19-21 dage

  Vidste du det?

  Den almindelige ryle søger føde på vadeflader, i strandkanter eller på sand- og mudderbanker, hvor fuglen borer sit næb 1-2 cm ned i bunden. Rylerne søger normalt efter føde i flokke på flere tusinde fugle.

  Aktivitetsark

  Læs om almindelig ryle
  Almindelig ryle print
  Kender du måge-vadefugle
  Almindelig ryle læs og skriv
  Almindelig ryle gæt, tegn, mal
  Almindelig ryle mal og gæt
  Almindelig ryle tegn
  Fugle ved kyst og hav 1 print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3