Af Jørgen Steen

Almindelig kjove

Latinsk navn: Stercorarius parasiticus
Engelsk navn: Arctic skua
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Kjover

Almindelig kjove yngler ikke i Danmark, men den ses om efteråret langs de jyske kyster og i Kattegat, når kjoverne er på træk eller er på rov efter mad. Kjoverne yngler nordpå langs Ishavets kyster og i tundraområder. På ynglepladserne ruger hunnerne, mens hannerne sørger for føde og holder andre dyr på afstand.

Kendetegn
Den almindelige kjove forekommer både i en lys og en mørk variant. Den mørke er helt brun med en sort isse, mens den lyse er hvid på undersiden og struben. Begge farvevarianter har hvide felter på vingerne samt forlængede halefjer, der danner en karakteristisk spids.

Føde
Almindelig kjove lever af mus, frøer, æg, fugleunger, insekter, bær og fisk.

  • Almindelig kjove © Kirsten Hjørne
    Almindelig kjove © Kirsten Hjørne

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 97-115 cm
Længde: 46 cm
Vægt: 380-600 g
Maks. levealder: 31 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-28 dage
Ungetid: 25-30 dage

Vidste du det?

Den almindelige kjove kan selv finde føde, men den lever dog først og fremmest af at stjæle mad fra andre havfugle, fx måger og terner. Almindelig kjove er en særdeles god flyver, hvilket gør kjoverne i stand til at forfølge de andre fugle og frarøve dem deres bytte - i luften.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 97-115 cm
Længde: 46 cm
Vægt: 380-600 g
Maks. levealder: 31 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-28 dage
Ungetid: 25-30 dage

Vidste du det?

Den almindelige kjove kan selv finde føde, men den lever dog først og fremmest af at stjæle mad fra andre havfugle, fx måger og terner. Almindelig kjove er en særdeles god flyver, hvilket gør kjoverne i stand til at forfølge de andre fugle og frarøve dem deres bytte - i luften.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.