Af Jørgen Steen

Agerhøne

Latinsk navn: Perdix perdix
Engelsk navn: Grey Partridge
Klasse: Fugle
Orden: Hønsefugle
Familie: Fasanfugle

Agerhønen er en almindelig standfugl i Danmark. Agerhøns lever i det åbne land på agerjord og marker med læhegn, heder, moser overdrev og enge. Reden er en fordybning i jorden, der er godt skjult i vegetation. Om vinteren lever agerhøns i familieflokke.

Kendetegn
Agerhønen er en lille rund og buttet hønsefugl med kort rødbrun hale. Næbbet er kraftigt og kort. Agerhønen er grålig med brunlige og rødbrune tværstriber, orangebrunt ansigt og en mørkebrun bugplet. Hunnens bugplet er mindre end hannens. Agerhøns flyver lavt over jorden med hurtige vingeslag.

Føde
Agerhøns lever af frø, spirer, korn, græs, ukrudt, edderkopper og insekter.

  • Agerhøne © Kirsten Hjørne
    Agerhøne © Kirsten Hjørne

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 45-48 cm
Længde: 28-32 cm
Vægt: 350-450 g
Maks. levealder: 5 år
Kuldstørrelse: 10-20 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 90-100 dage

Vidste du det?

Intensivt landbrug og brug af sprøjtemidler mod insekter og ukrudt har ført til en stor tilbagegang i bestanden af agerhøns. Især mange kyllinger dør som følge af mangel på insekter. Hvert år udsættes der dog mere end 50.000 agerhøns til jagt i Danmark.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 45-48 cm
Længde: 28-32 cm
Vægt: 350-450 g
Maks. levealder: 5 år
Kuldstørrelse: 10-20 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 90-100 dage

Vidste du det?

Intensivt landbrug og brug af sprøjtemidler mod insekter og ukrudt har ført til en stor tilbagegang i bestanden af agerhøns. Især mange kyllinger dør som følge af mangel på insekter. Hvert år udsættes der dog mere end 50.000 agerhøns til jagt i Danmark.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.