Latinsk navn: Lychnis flos-cuculi
Engelsk navn: Ragged robin
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Nellikeordenen
Familie: Nellikefamilien

Trævlekrone er en temmelig almindelig urt i Jylland, men den findes kun spredt i resten landet. Planten vokser i kær, langs vandløb og på fugtige enge. Trævlekrone har været i stor tilbagegang på grund af opdyrkning og afvanding af enge i det danske landskab.

Blade og stængel
Stængelbladene er smalle og lancetformede. De sidder parvis modsatte overfor hinanden. Stænglerne er oprette og hårede.

Blomster og frugter
Trævlekrone er opkaldt efter plantens fligede og trævlede kronblade. Blomsterne er lyserøde og sidder i små kvaste i en top. Derudover har blomsterne honning og bestøves af bier, fluer og sommerfugle. Frugterne er kapsler med frø. Kapslerne åbner sig, så frøene drysser ud, når vinden rusker i planten.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: 20-60 cm
  • Rod: Jordstængel med udløbere
  • Blade: Lancetformede
  • Blomstrer: Juni-juli
  • Frugt: Kapsel
Vidste du det?
I naturen vil man ofte kunne observere nogle skumklatter på trævlekrone. Skumklatterne dannes af skumcikadernes larver, som du kan læse mere om her i artiklen om: skumcikade.
Trævlekrone - Lychnis flos-cuculi - Ragged robin