Kruset vandaks

afJørgen Steen

Latinsk navn: Potamogeton crispus
Engelsk navn: Curly-leaf pondweed
Gruppe: Urter
Orden: Najade
Familie: Vandaks

Kruset vandaks er en temmelig almindelig undervandsplante i Danmark. Planten vokser i næringsrigt vand med dyndbund i søer, damme, vandløb, grøfter og mergelgrave. 

Stængel og blade
Vandaksen har en rodfæstet jordstængel og grenede, rødlige bladstængler. Bladene er aflange med kruset og takket bladkant. Bladene er desuden tynde med rødlige strenge.

Blomster og frugter
Plantens blomster er grønlige med fire kronblade. De sidder i små kranse i korte aks. Blomsteraksene er den eneste del af planten, der er over vand. Blomsterne bestøves dog under vand. Frugterne kan flyde og spredes med vandet.

Kruset vandaks - Potamogeton crispus - Curly-leaf pondweed
Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Længde: 30-100 cm
  • Rod: Jordstængel
  • Blade: Lancetformede
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Stenfrugt
Vidste du det?
Kruset vandaks kan vokse i lettere forurenet vand.