Latinsk navn: Heracleum mantegazzianum
Engelsk navn: Giant hogweed
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Skærmplanteordenen
Familie: Skærmplantefamilien

Kæmpe-bjørneklo er en såkaldt invasiv art, som blev indført til Danmark fra Kaukasus i 1800-tallet og har bredt sig til naturen, hvor den udkonkurrerer andre planter. Kæmpe-bjørneklo er derfor uønsket i Danmark. Planten er dog ret hyppig og vokser ved vejkanter, vandløb, på enge, i krat, moser, på strandenge og ved bebyggelser.

Kendetegn
Kæmpe-bjørneklo er meget stor urt med op til 10 cm tykke, oprette og rødplettede stængler. Bladene er dybt fligede, savtakkede og kan blive op til 1,5 m lange. Urtens blomster er samlet i dobbeltskærme med en diameter på op til 50 cm. Blomsterne er hvide og enten tvekønnede, hanlige eller hunlige. Urtens frugt er en spaltefrugt, der deles i to delfrugter. Frøene kan både spredes med vinden og flyde. Desuden kan de bevare spireevnen i flere år.

Kæmpe-bjørneklo - Heracleum mantegazzianum - Giant hogweed
Fakta
Vidste du det?
Kæmpe-bjørneklos plantesaft er giftig og kan forårsage kraftigt udslet, eksem eller blæredannelse på huden, hvis den udsættes for sollys. Det giftige stof gør nemlig huden særlig følsom overfor UV-lys.