Latinsk navn: Trifolium arvense
Engelsk navn: Haresfoot clover
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Ærteblomstordenen
Familie: Ærteblomstfamilien

Harekløver er meget almindelig i Danmark, hvor den findes på tør og sandet jordbund. Urten vokser især på overdrev, heder, marker, strandenge, i vejkanter, klitter og tæt ved byen.

Stængel og blade
Harekløver er en tæthåret urt med oprette og grenede stængler med koblede blade, der består af 3 småblade. Småbladene er ca. 1-2 cm lange, smalle og lancetformede. Kun de nederste blade har stilke.

Blomster
Urtens blomster har hvide eller blegrøde kroner og mørke, dunhårede blomsterbægere med lange, hårede tænder. Bægeret skjuler næsten de røde kroner. Blomsterne er desuden samlet i stilkede, tætte aks eller aflange hoveder.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Kyst og hav
  • Sommer-enårig
  • Højde: 10-25 cm
  • Rod: ?
  • Blade: 3-koblede
  • Småblade: Lancetformede
  • Blomstrer: Juli-august
  • Frugt: Nød/bælg med 1 frø
Vidste du det?
Harekløverens frugt er en bælg eller nød med et enkelt frø. Det dunhårede bæger gør, at frøet kan svæve og spredes med vinden.
Harekløver - Trifolium arvense - Haresfoot clover