Cikorie

afJørgen Steen

Latinsk navn: Cichorium intybus
Engelsk navn: Common Chicory
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Kurvblomstordenen
Familie: Kurvblomstfamilien

Cikorie forekommer sjældent i Nord- og Vestjylland, men ellers er den almindelig i resten af Danmark. Planten er en flerårig, stivhåret urt, der vokser på tør, lysåben bund langs vejkanter og på dyrket jord.

Stængel, blade og rod
Cikorie er en opret urt med hul, kantet, mælkesaftholdig stængel. De nederste blade er høvlformede, mens de øverste blade er aflange til lancetformede. Planten har en grenet, kort jordstængel, der går over i en kraftig pælerod.

Blomster og frugter
Blomsterstanden er en grenet, udspærret top bestående af kurve siddende i aks. Blomsterne har hver især tungeformet, lyseblå krone. Frugten er en nød med en hindeagtig, lav krave.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: 60-80 cm
  • Rod: pælerod
  • Blade: lancetformede
  • Blomstrer: juli-september
  • Frugt: nød
Vidste du det?
Cikorie er indført fra Sydeuropa.
 
Planten (inklusiv rødder) kan anvendes mod fordøjelsesproblemer og appetitløshed.
Tidligere blev plantens rødder anvendt som kaffeerstatning, og bladene blev spist som salat.
 
Planten foretrækker at vokse på tørre områder. Den kraftige pælerod kan sikre, at planten får den tilstrækkelige forsyning af vand.
Cikorie - Cichorium intybus - Common Chicory