Latinsk navn: Lotus corniculatus
Engelsk navn: Birdsfoot trefoil
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Ærteblomstordenen
Familie: Ærteblomstfamilien

Almindelig kællingetand er meget almindelig og hyppig i hele Danmark. Urten vokser både på tør og fugtig jordbund på strandbredder, i klitter, vejkanter, på marker, overdrev, enge, heder og skrænter.

Blade og stængel
Urten kan både være opstigende og nedliggende med oprette og grenede skud. Bladene er 3-koblede med store akselblade inderst ved stænglen. Småbladene er omvendt ægformede og blågrønne på undersiden.

Blomster og frugter
Almindelig kællingetands blomster er gule med orange skær. De har ærtekroner og sidder 4-6 blomster sammen i en skærm. Blomsterknopperne er rødlige. Urtens frugter er lange, smalle bælge med frø, der spredes ved vindslyngning.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Kyst og hav
  • Flerårig
  • Højde: 10-30 cm
  • Rod: Pælerod
  • Blade: 3-koblede
  • Småblade: Omvendt ægformede
  • Blomstrer: Juni-juli
  • Frugt: Bælg
Vidste du det?
Almindelig kællingetand dyrkes af og til på brakmarker og som kulturplante på græsmarker.
Almindelig kællingetand - Lotus corniculatus - Birdsfoot trefoil