Latinsk navn: Salix caprea
Engelsk navn: Goat willow
Gruppe: Træer
Klasse: Tokimbladet
Orden: Løvfældende
Familie: Pilefamilien

Seljepil er den største danske pileart. Den vokser især på fugtig, næringsrig muld og tåler både vind og frost. Seljepil er almindelig i skovbryn, i krat, langs veje og som levende hegn. Seljepil formerer sig let ved frø og rodskud. Seljepil kan danne fritstående træer, men som regel er seljepil en flerstammet busk. Unge skud er hårede og grå. Ældre bark er furet.

Blade, blomster og frugter
Bladknopperne er ægformede og har et stort rødligt knopskæl. Bladene er ovale og hårede på undersiden. Seljepil blomstrer tidligt i marts før løvspring. Planten har både han- og hunblomster. Hanraklerne ses som `gæslinger´. Frøene har lange totter af frøuld. De modner i oktober, spredes nemt med vinden og spirer straks.

Fakta
  • Voksesteder: Skoven
  • Maks. alder: 50-80 år
  • Maks. højde: ca. 10 m.
  • Blade:
  • 5-10 cm lange
  • 3-6 cm brede
Vidste du det?
Pil har meget bøjelige grene og lange skud, som kan bruges til pilefletning af fx kurve og bakker. Træ af seljepil har tidligere været anvendt som kæppe, skafter, hegn og som brændsel. Barken kan anvendes til garvning af skind.
Sejlepil - Salix caprea - Goat willow