Latinsk navn: Acer pseudoplatanus
Engelsk navn: Sycamore
Gruppe: Træer
Klasse: Tokimbladet
Orden: Løvfældende
Familie: Ahornfamilien

Ahorn er almindelig i de danske skove, og omkring 2% af det danske skovareal er tilplantet med ahorn. En stor del af ahorn-træerne er spredt til skovene fra parker, hvor de oprindelig blev plantede.

Blade blomster og frugter
Ahornens blade er delt i fem flige næsten som fingrene på en hånd. Bladene er savtakkede. De kan forveksles med spidsløn, som dog er mere spidse. Ahorn blomstrer sidst i maj kort tid efter at bladene er sprunget ud. Blomsterne danner lange gulgrønne klaser, som indeholder både han- og hunblomster. Frugterne er nødder, som sidder sammen to og to i en vinkel på omkring 90 grader. De roterer, når de spredes med vinden. Frugterne spirer næste forår.

Fakta
  • Voksesteder: Skoven
  • Maks. alder: 150 år
  • Højde: ca. 30 m.
  • Blade: Savtakkede
  • Bark: Gråbrun og glat
Vidste du det?
Ahorn-træ har ikke nogen kerne, men træet er hårdt og stærkt. Det svinder ikke særlig meget, når det tørrer, og derfor flækker det ikke så nemt. Træet bruges derfor ofte til ting, som skal overholde bestemte mål, fx møbler og musikinstrumenter.
Ahorn - Acer pseudoplatanus - Sycamore