Skip to main content
Af Jørgen Steen

Vårbrandbæger

Latinsk navn: Senecio vernalis
Engelsk navn: Eastern groundsel
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Kurvblomstordenen
Familie: Kurvblomstfamilien

Vårbrandbæger er en enårig, urteagtig plante med en opsti-gende, forgrenet og busket vækst.

Stængler og blade er dækket af et hvidfiltet hårlag, som tabes i løbet af sommeren. Planten spredes nemt og findes derfor ofte som ukrudt på dyrkede arealer, i vejkanter og på lysåbne enge. Den trives bedst i veldrænet og næringsrig jord.

Blade, blomster og frugter
Bladene er elliptiske og lappede eller fligede med kruset, hel rand sat en tydelig spids på hver af fligene. Blomsterne er smørgule. Frugten er en håret nød med fnok.

 • Vårbrandbæger © Kirsten Hjørne
  Vårbrandbæger © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Voksesteder: Åbne land
  • Op til 50 cm cm høj
  • Enårig
  • Spredes med frø
  • Blomstrer i maj-juni
  • Frugt: Håret nød med fnok

  Vidste du det?

  Vårbrandbæger og den beslægtede engbrandbæger er giftige for især heste, men også for andre dyr. Dyrene kan i nogle tilfælde spise planterne på marken samt hvis de findes i halm og hø. Landbruget har derfor stor opmærksomhed på at bekæmpe planterne.

  Fakta

  • Voksesteder: Åbne land
  • Op til 50 cm cm høj
  • Enårig
  • Spredes med frø
  • Blomstrer i maj-juni
  • Frugt: Håret nød med fnok

  Vidste du det?

  Vårbrandbæger og den beslægtede engbrandbæger er giftige for især heste, men også for andre dyr. Dyrene kan i nogle tilfælde spise planterne på marken samt hvis de findes i halm og hø. Landbruget har derfor stor opmærksomhed på at bekæmpe planterne.

  Aktivitetsark

  Læs om vårbrandbæger