Af Jørgen Steen

Liden andemad

Latinsk navn: Lemna minor
Engelsk navn: Common duckweed
Gruppe: Urter
Orden: Arumordenen
Familie: Arumfamilien

Liden andemad er en meget almindelig og hyppig plante overalt i Danmark. Den findes i næringsrige søer, damme og rolige vandløb. Liden andemad flyder på vandoverfladen og kan dække store arealer.

Løvplader
Liden andemads stængel og blad danner en flad og grøn løvplade med en kort, tynd rodtråd. Planten holder sig flydende på grund af luftkamre i løvpladerne. Om efteråret synker løvpladerne ned på bunden, hvor de overvintrer. Næste forår stiger de op til overfladen.

Blomster 
Blomsterne er enten hanlige eller hunlige. Hunblomsterne har en enkelt frugtknude, og hanblomsterne består af en enkelt støvdrager. Planten blomstrer dog sjældent.

 • Liden andemad © Kirsten Hjørne
  Liden andemad © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Voksesteder: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Rod: Rodtråd (ikke fæstet til bunden)
 • Løvplader: Ovale eller runde
 • Blomstrer: Juni-juli
 • Frugt: Enkeltfrugt

Vidste du det?

Liden andemad formerer sig og breder sig ved skuddeling, og planten danner ofte store skud- systemer. Liden andemad kan også spredes med vandfugle og strømmende vand.

Fakta

 • Voksesteder: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Rod: Rodtråd (ikke fæstet til bunden)
 • Løvplader: Ovale eller runde
 • Blomstrer: Juni-juli
 • Frugt: Enkeltfrugt

Vidste du det?

Liden andemad formerer sig og breder sig ved skuddeling, og planten danner ofte store skud- systemer. Liden andemad kan også spredes med vandfugle og strømmende vand.

Aktivitetsark

Kender du planter i sø og vandløb

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.