Af Jørgen Steen

Kattehale

Latinsk navn: Lythrum salicaria
Engelsk navn: Purple loosestrife
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Myrteordenen
Familie: Kattehalefamilien

Kattehale er en almindelig og ret hyppig plante, der findes i det meste af Danmark. Urten vokser på våd eller fugtig jordbund ved søbredder, åer, i sumpe, kær, moser, grøfter og på enge. Planten har været anvendt i medicin.

Blade og blomster
Kattehale er en opret plante med en håret og kantet stængel. Bladene er ca. 6-9 cm lange og sidder parvis modsat eller i kranse omkring stænglen. Blomsterne sidder i adskilte kranse i et langt aks øverst på planten Blomsterne er viloette og har 6 kronblade. Kattehale danner ofte tætte bestande.

Frugter og frø
Plantens frugter er aflange kapsler, der ligger inde i blomsterbægeret. Frøenes skaller bliver klæbrige i vandet og klistrer til vandfugle. På den måde spredes frøene.

 • Kattehale © Kirsten Hjørne
  Kattehale © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Voksested: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Højde: 40-120 cm
 • Rod: Pælerod
 • Blade: Lancetformede
 • Blomstrer: Juli-august
 • Frugt: Kapsel

Vidste du det?

Kattehale bestøves af insekter og har altså ikke selvbestøvning. For at undgå selvbestøvning er blomstens grifler og støvdragere ikke lige lange. Kattehalens blomster kan derfor være enten kort-, mellem- eller langgriflet. Blomsterne på den enkelte plante er ens.

Fakta

 • Voksested: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Højde: 40-120 cm
 • Rod: Pælerod
 • Blade: Lancetformede
 • Blomstrer: Juli-august
 • Frugt: Kapsel

Vidste du det?

Kattehale bestøves af insekter og har altså ikke selvbestøvning. For at undgå selvbestøvning er blomstens grifler og støvdragere ikke lige lange. Kattehalens blomster kan derfor være enten kort-, mellem- eller langgriflet. Blomsterne på den enkelte plante er ens.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.