Af Jørgen Steen

Engkabbeleje

Latinsk navn: Caltha palustris
Engelsk navn: Marsh marigold
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Ranunkelordenen
Familie: Ranunkelfamilien

Engkabbeleje er meget almindelig og hyppig i det meste af Danmark. Den er en sumpplante, som vokser ved vandløb og søer, i kildevæld, moser og sumpe samt på næringsrige og fugtige enge.

Stængel og blade
Plantens blade er grønne og rundtakkede. Grundbladene er langstilkede, hvorimod stængelbladene er kortstilkede. Stænglerne er oprette og tykke. Engkabbeleje er desuden en ret lav urt, der ofte vokser i små tuer.

Blomster og frugter
Engkabbelejens blomster er store og smørgule. Blomsterne har desuden op til 100 støvblade. Urtens frugter er flerfoldsfrugter med 5-8 bælgkapsler med frø. Frøene kan flyde og spredes med vandet.

 • Engkabbeleje © Kirsten Hjørne
  Engkabbeleje © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Voksesteder: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Højde: 10-40 cm
 • Rod: ?
 • Blade: Nyreformede
 • Blomstrer: April-juni
 • Frugt: Bælgkapsler

Vidste du det?

Engkabbelejen indeholder et giftigt stof, som gør, at planten ikke ædes af kreaturer og andre græssende dyr. Det er dog kun i frisk tilstand, den er giftig.

Fakta

 • Voksesteder: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Højde: 10-40 cm
 • Rod: ?
 • Blade: Nyreformede
 • Blomstrer: April-juni
 • Frugt: Bælgkapsler

Vidste du det?

Engkabbelejen indeholder et giftigt stof, som gør, at planten ikke ædes af kreaturer og andre græssende dyr. Det er dog kun i frisk tilstand, den er giftig.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.