Af Jørgen Steen

Cikorie

Latinsk navn: Cichorium intybus
Engelsk navn: Common Chicory
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Kurvblomstordenen
Familie: Kurvblomstfamilien

Cikorie forekommer sjældent i Nord- og Vestjylland, men ellers er den almindelig i resten af Danmark. Planten er en flerårig, stivhåret urt, der vokser på tør, lysåben bund langs vejkanter og på dyrket jord.

Stængel, blade og rod
Cikorie er en opret urt med hul, kantet, mælkesaftholdig stængel. De nederste blade er høvlformede, mens de øverste blade er aflange til lancetformede. Planten har en grenet, kort jordstængel, der går over i en kraftig pælerod.

Blomster og frugter
Blomsterstanden er en grenet, udspærret top bestående af kurve siddende i aks. Blomsterne har hver især tungeformet, lyseblå krone. Frugten er en nød med en hindeagtig, lav krave.

 • Cikorie © Kirsten Hjørne
  Cikorie © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Voksesteder: Det åbne land
 • Flerårig
 • Højde: 60-80 cm
 • Rod: pælerod
 • Blade: lancetformede
 • Blomstrer: juli-september
 • Frugt: nød

Vidste du det?

Cikorie er indført fra Sydeuropa. Hele planten kan anvendes mod fordøjelsesproblemer og appetitløshed. Tidligere blev plantens rødder anvendt som kaffeerstatning, og bladene spises ofte som salat.

Fakta

 • Voksesteder: Det åbne land
 • Flerårig
 • Højde: 60-80 cm
 • Rod: pælerod
 • Blade: lancetformede
 • Blomstrer: juli-september
 • Frugt: nød

Vidste du det?

Cikorie er indført fra Sydeuropa. Hele planten kan anvendes mod fordøjelsesproblemer og appetitløshed. Tidligere blev plantens rødder anvendt som kaffeerstatning, og bladene spises ofte som salat.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.