Skip to main content
Af Jørgen Steen

Almindelig blærerod

Latinsk navn: Utricularia vulgaris
Engelsk navn: Greater bladderwort
Tysk navn: Gewöhnlicher Wasserschlauch
Svensk navn: Vattenbläddra
Norsk navn: Storblærerot
Gruppe: Urter 
Klasse: Tokimbladet 
Orden: Læbeblomstordenen 
Familie: Blærerodfamilien

Almindelig blærerod er ret sjælden og findes kun spredt rundt i landet. Planten vokser i lavvandede søer, damme, tørvegrave og rolige vandløb. Den danner ofte tætte bestande.

Stængel, blade og blomster
Planten har lange stængler og meget findelte blade med ca. 3 mm lange fangstblærer og torne. Blomsterne er store og smørgule. De hænger i klaser over vandet på en brunlig, opret stængel, der er 10-30 cm. lang.

Vækst
Almindelig blærerod formerer sig både ved at frøene spredes og vegetativt ved hjælp af særlige vinterknopper. Vinterknopperne dannes i spidsen af skuddene. Knopperne overvinter i vandet i dyndet, hvorimod resten af planten dør. Det følgende forår danner knopperne nye planter.

 • Almindelig blærerod © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Almindelig blærerod © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: 20-100 cm
  • Svømmer frit i vandet
  • Blade: Kamdelte/fjersnitdelte
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Kapsel

  Vidste du det?

  Almindelig blærerod er en insektædende plante, der skaffer sig næring ved at fange dafnier og andre smådyr med sine fangstblærer. Fangstblærerne åbner sig hurtigt, når føletrådene registrerer et bytte. Derved opstår et undertryk, og byttet suges ind i fangstblærerne, hvor det opløses af enzymer.

  Fakta

  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: 20-100 cm
  • Svømmer frit i vandet
  • Blade: Kamdelte/fjersnitdelte
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Kapsel

  Vidste du det?

  Almindelig blærerod er en insektædende plante, der skaffer sig næring ved at fange dafnier og andre smådyr med sine fangstblærer. Fangstblærerne åbner sig hurtigt, når føletrådene registrerer et bytte. Derved opstår et undertryk, og byttet suges ind i fangstblærerne, hvor det opløses af enzymer.

  Aktivitetsark

  Læs om almindelig blærerod
  Almindelig blærerod find
  Almindelig blærerod bestem
  Kender du planter i sø og vandløb