Tyttebær

Grønlandsk navn: Kimmernaqutit (kimmernat)
Latinsk navn: Vaccinium vitis-idaea
Engelsk navn: Rock Cranberry
Gruppe: Træer og buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Lyngfamilien

Tyttebær er en stedsegrøn dværgbusk, der kan danne store, tætte bevoksninger. Den er almindelig i heder og moser. 

Blade, blomster og frugter
Bladene er ovale, små, skinnende og læderagtige med en tydelig fure i midten og mørke kirtler på undersiden.
Buskens blomster er hvide til blegrøde og klokkeformede med 5 kronbladsflige. De sidder 5-10 sammen i en kort klase. Bærrene er først hvide, senere modnes de og bliver røde. Bærret er kuglerundt, saftigt og syrligt. Tyttebær plukkes og bruges til fx marmelade eller gelé.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta
  • Voksested: Fjeldet
  • Flerårig
  • Højde: 5-15 cm
  • Rod: Udløbere
  • Blade: Ovale
  • Blomstrer: Maj-juli
  • Frugt: Bær i august-september
Tyttebær - Vaccinium vitis-idaea - Rock Cranberry