Post, Grønlandsk

Grønlandsk navn: Qajaasaq
Latinsk navn: Rhododendron groenlandicum, Ledum groenlandicum
Engelsk navn: Bog Labrador Tea
Gruppe: Træer og buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Lyngfamilien

Grønlandsk post er en dværgbusk, der findes i heder, krat og moser i SV-Grønland. 

Grene og blade
Busken har hårede, opstigende grene og stedsegrønne, lancetformede blade med indrullet rand. Bladene er dækket af rustbrune hår på undersiden. 

Blomster
Grønlandsk post har hvide blomster med 5 kronblade og 5-8 støvdragere. Blomsterstanden er en skærm med 12-30 blomster i hver.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta
  • Voksested: Fjeldet
  • Højde: 15-60 cm
  • Rod: ?
  • Blade: Lancetformede med indrullet rand
  • Blomstrer: Juni-juli
  • Frugt: ?
Grønlandsk post - Rhododendron groenlandicum, Ledum groenlandicum - Bog Labrador Tea