Pil, Blågrå

Grønlandsk navn: Orpigaq, Seeq
Latinsk navn: Salix glauca
Engelsk navn: Northern Willow
Gruppe: Træer og buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Pileordenen
Familie: Pilefamilien

Blågrå pil er en liggende eller opret busk, der vokser på heder, fjeldmark, i urtelier og ved vandløb. Busken danner ofte krat.

Blade
Bladene er blå- eller grågrønne, filthårede og aflange, elliptiske eller ægformede med hel rand.

Blomster og frugter
Planten har gullige til mørkt gulbrune han- og hunrakler, der sidder på hver sin plante. Kapslerne er grønlige og hårede med gulbrunt, håret rakleskæl.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta
  • Voksested: Fjeldet
  • Højde: 10-250 cm
  • Blade: Ægformede, aflange eller elliptiske
  • Bark: Brun
  • Blomster: Juni
  • Frugt: Kapsel med frø
Blågrå pil - Salix glauca - Northern Willow