Grønlandsk navn: Kigutaarnat nagguii (kigutaarnat)
Latinsk navn: Vaccinium uliginosum
Engelsk navn: Arctic Blueberry, Bog Bilberry
Gruppe: Træer og buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Lyngfamilien

Mosebølle er en meget grenet dværgbusk, der vokser i moser og på heder i det meste af Grønland. Planten er meget almindelig. 

Grene og blade
Mosebølle har gråbrune, hårede grene og danner ofte tætte krat. Bladene er netmønstrede, ovale og helrandede med blågrå underside.

Blomster og frugter
Blomsterne er krukkeformede og hvide eller rødlige. Bærrene er blåduggede og aflange. De hænger enkeltvis eller ganske få sammen.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta
  • Voksested: Fjeldet
  • Flerårig
  • Højde: 5-30 cm
  • Blade: Ovale, omvendt ægformede
  • Blomstrer: Maj-juni
  • Frugt: Bær i juli-august
Mosebølle - Vaccinium uliginosum - Arctic Blueberry / Bog Bilberry