Kryblyng

Grønlandsk navn: Aappaluttunnguit
Latinsk navn: Loiseleuria procumbens
Engelsk navn: Alpine Azalea
Gruppe: Træer og buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Lyngfamilien

Kryblyng er en lav, tæppedannende dværgbusk, der vokser på tør og sur jordbund i heder og fjeldmark.

Grene og blade
Kryblyng har nedliggende eller opstigende grene med modsat stillede blade. Bladene er elliptiske og læderagtige med nedrullet bladrand og lyse hår på undersiden.

Blomster og frugter
Blomsterne er klokkeformede og lyserøde med mørkerødt bæger og stilk. Frugtkapslen er rød og kugleformet.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta
  • Voksested: Fjeldet
  • Højde: 2-10 cm
  • Blade: Elliptiske, nedrullet rand
  • Blomstrer: Juni-juli
  • Frugt: Kapsel med frø
Kryblyng - Loiseleuria procumbens - Alpine Azalea