El, Bjerg-

Grønlandsk navn: Palleq
Latinsk navn: Alnus crispa
Engelsk navn: Green Alder
Gruppe: Træer og buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Bøgeordenen
Familie: Birkefamilien

Bjergel findes i V- og S-Grønland. Planten er et lille træ eller busk, som vokser på fugtig jordbund langs vandløb og vådområder samt i pile- og birkekrat.

Blade og blomster
Bjergel har ægformede, rundagtige blade med savtakket rand. De er mørkegrønne og 3-10 cm lange. Blomsterne er små og samlet i han- eller hunrakler. Hanraklerne er aflange, mens hunraklerne er ægformede og træagtige som små kogler. Han- og hunraklerne sidder på samme plante.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta
  • Voksested: Fjeldet
  • Maks. højde: 100-400 cm
  • Blade: Ægformede
  • Blomstrer: ?
  • Frugt: Nød
Bjerg-el - Alnus crispa - Green Alder