PATTEDYR - KYST

 • 

  Grønlandssæl

  Klik for at læse mere

  Grønlandssæl

  Klik for at læse mere
  • Levested: Kyst og Hav
  • Danske navne: Ungen kaldes blåside, den voksne sortside
  • Længde: 1,6-1,9 m
  • Vægt: 120-140 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld pr. år: 1
  • Drægtighed: 11-12 måneder
  • Dieperiode: 10-12 dage
  • Kønsmoden efter 4-6 år
  • Max. levealder: 30 år
 • 

  Hvalros

  Klik for at læse mere

  Hvalros

  Klik for at læse mere
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 350 cm
  • Vægt: 1.000-2.000 kg
  • Parring: november-juli
  • Kuldstørrelse: normalt 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert 2.-3. år
  • Dieperiode. omkring 2-3 år
  • Kønsmoden efter 6-10 år 
  • Max. levealder: ca. 40 år
 • 

  Isbjørn

  Klik for at læse mere

  Isbjørn

  Klik for at læse mere
  • Levested: Kyst, Hav
  • Længde: Op til 330 cm
  • Vægt hun: 200-400 kg
  • Vægt han: 500-1000 kg
  • Parring: marts-maj
  • Kuldstørrelse: 1-3 unger
  • Antal kuld: 1 hvert 3. år
  • Drægtighed: 8-9 måneder
  • Kønsmoden efter 4-5 år
  • Maks. levealder: 30-35 år
 • 

  Klapmyds

  Klik for at læse mere

  Klapmyds

  Klik for at læse mere
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 2,6 m
  • Vægt: Op til 450 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld pr. år: 1
  • Drægtighed: Ca. 12 måneder
  • Hunnen føder i marts-april
  • Dieperiode: ca. 4 dage
  • Kønsmoden efter 3-5 år
 • 

  Polarræv (Hvidræv, Blåræv)

  Klik for at læse mere

  Polarræv (Hvidræv, Blåræv)

  Klik for at læse mere
  • Levested: Fjeldet og Kyst
  • Længde: 50-60 cm (uden hale)
  • Halelængde: 25-35 cm
  • Vægt: 3-8 kg
  • Parring: Omkring marts
  • Kuldstørrelse: Normalt 5-6 unger
  • Antal kuld pr. år: 1-2 kuld
  • Drægtighed: ca. 50 dage
  • Føder i maj-juni
 • 

  Remmesæl

  Klik for at læse mere

  Remmesæl

  Klik for at læse mere
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 2,7 m
  • Vægt: Op til 425 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert 2. år
  • Hunnen føder i april-maj 
  • Dieperiode: Op til 24 dage 
  • Kønsmoden efter 3-7 år
  • Max. levealder: 31 år
 • 

  Ringsæl (Netside)

  Klik for at læse mere

  Ringsæl (Netside)

  Klik for at læse mere
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 1,5 m-1,90 m
  • Vægt: 50-100 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert eller hvert 2. år
  • Drægtighed: Ca. 11 måneder
  • Kønsmoden efter 5-7 år
  • Maks. levealder: Omkring 45 år
 • 

  Sæl, Spættet

  Klik for at læse mere

  Sæl, Spættet

  Klik for at læse mere
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 2 m
  • Vægt: Op til 125 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert eller hvert 2. år
  • Drægtighed: 11 måneder
  • Dieperiode: 2-4 måned
  • Kønsmoden efter 3-5 år