Snehare

afJørgen Steen

Grønlandsk navn: Ukaleq
Latinsk navn: Lepus arcticus
Engelsk navn: Arctic Hare
Klasse: Pattedyr
Orden: Harer
Familie: Harer

Sneharen lever i V-, N- og NØ-Grønland i fjeldet, i højlandet og i tundraområder. Sneharen er mest talrig i NØ-Grønland, hvor den også er fredet. I V-Grønland jages haren derimod meget intensivt. Sneharer lever ofte i store flokke på helt op til 100 dyr.

Kendetegn
Normalt er sneharens pels hvid med sorte ørespidser hele året. De sydlige bestande kan dog have grålig overside, hoved og ører. Ungernes pels er gråbrun.

Føde
Sneharer lever af græsser, urter, blade, knopper, skudspidser, bark og rødder. Om vinteren bruger haren sin gode lugtesans til at finde planteføde under sneen.

Snehare - Ukaleq - Lepus arcticus - Arctic Hare
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde: 45-60 cm
  • Vægt: Op til 4 kg
  • Parring: april-maj
  • Kuldstørrelse: 5-8 unger
  • Antal kuld pr. år: 1
  • Drægtighed: omkring 7 uger
  • Ungerne fødes i juni-juli
  • Efter 10 dage må ungerne klare sig selv
Vidste du det?
I SØ-Grønland lever der ingen sneharer. Det skyldes de meget skiftende vejrforhold om vinteren, hvor islag og store snemængder ofte gør det umuligt for harerne at finde ned til føden. Derfor kan mange harer sulte ihjel.