Polarræv (Hvidræv, Blåræv)

afJørgen Steen

Grønlandsk navn: Terianniaq
Latinsk navn: Alopex lagopus
Engelsk navn: Arctic Fox (White Fox)
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Hunde

Polarræven er udbredt i hele Grønland. Der findes to racer af polarræve: Blåræven og hvidræven. Blåræven lever ved isfri kyster i tidevandszonen, mens hvidræven lever på tundraen og fjeldet inde i landet.

Kendetegn
Blåræven er mørk gråbrun om sommeren og gråsort med et blåt skær om vinteren. Hvidræven er helt hvid om vinteren. Om sommeren er hvidræven grålig med hvid bug.

Føde
Hvidræven lever mod nord især af lemminger, mens den længere mod syd, hvor der er få eller ingen lemminger, især lever af fugle og ådsler. Den blå polarrævs føde består af fisk, krebsdyr, snegle, orme, muslinger, fugle og fugleæg, insekter og sneharer.

 Polarræv (Hvidræv, blåræv) - Terianniaq qaqortaq - Alopex lagopus - Arctic Fox (White Fox)
Fakta
  • Levested: Fjeldet og Kyst
  • Længde: 50-60 cm (uden hale)
  • Halelængde: 25-35 cm
  • Vægt: 3-8 kg
  • Parring: Omkring marts
  • Kuldstørrelse: Normalt 5-6 unger
  • Antal kuld pr. år: 1-2 kuld
  • Drægtighed: ca. 50 dage
  • Føder i maj-juni
Vidste du det?
Bestanden af den hvide polarræv varierer en del fra år til år, hvilket især skyldes, at antallet af lemminger svinger meget. I år med mange lemminger kan hvidræven få helt op til 12 unger, mens den i år med få lemminger kun får 1-2 eller slet ingen unger.