Grønlandsk navn: Umimmak
Latinsk navn: Ovibos moschatus
Engelsk navn: Muskox; Musk Ox
Klasse: Pattedyr
Orden: Hovdyr
Familie: Skedehornede hovdyr

Moskusoksen lever naturligt i N- og NØ-Grønland. De er desuden indført forskellige steder i V-Grønland. Moskusokser lever normalt i flokke. De kan være farlige at komme tæt på.

Kendetegn
Moskusokser kendes især på deres horn og den langhårede pels, der består af en grå, tyk underuld (qiviut) og kraftige, brune dækhår. Snuden og håret er som hos får, men hornene er som hos okser. Hannernes horn er kraftige og vokset sammen over panden. Moskusoksen har et lysere parti over ryggen og en pukkel over skuldrene. Den er nært beslægtet med den gedelignende goral, som lever i Asien.

Føde
Moskusokser er drøvtyggere. De lever af græsser, dværgbuske, pileskud og urter.

Moskusokse - Umimmak - Ovibos moschatus - Muskox; Musk Ox
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde: Op til 250 cm
  • Skulderhøjde: 110-150 cm
  • Vægt han: Op til 350 kg
  • Vægt hun: Op til 200 kg
  • Parring: august-oktober
  • Kuldstørrelse: 1 kalv
  • Antal kuld: 1 hvert eller hvert 2. år
  • Drægtighed: ca. 9 måneder
Vidste du det?
I parringstiden samles moskusokserne i mindre flokke bestående af én voksen han samt flere hunner og kalve af begge køn. Hannen forsvarer sit harem mod andre hanner i larmende kampe, hvor hannerne tørner pandebraskerne sammen.