Grønlandsk navn: Nanoq
Latinsk navn: Ursus maritimus
Engelsk navn: Polar Bear
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Bjørne

Isbjørne er udbredt i hele Arktis og forekommer i både V og Ø Grønland. Isbjørne lever i tilknytning til havisen, og de opfattes derfor ofte som havpattedyr. I Grønland findes fire bestande: I Østgrønland, i Kane Bassin, i Baffin Bugten og i Davis Strædet. I hele Arktis regner man med, at der lever 20.000-25.000 isbjørne.

Kendetegn
Isbjørnens tykke pels er gullig-hvid eller gråhvid med sort hud underneden. Pelsen er så tæt, at der ikke trænger vand ind til huden. De store forpoter, som bruges til at svømme med, er også dækket af pels. Isbjørnen er verdens største nulevende bjørneart.

Føde
Isbjørnens føde består især af sæler, samt fisk, fugle og æg, bær og ådsler.

Isbjørn - Nanoq - Ursus maritimus - Polar Bear
Fakta
  • Levested: Kyst, Hav
  • Længde: Op til 330 cm
  • Vægt hun: 200-400 kg
  • Vægt han: 500-1000 kg
  • Parring: marts-maj
  • Kuldstørrelse: 1-3 unger
  • Antal kuld: 1 hvert 3. år
  • Drægtighed: 8-9 måneder
  • Kønsmoden efter 4-5 år
  • Maks. levealder: 30-35 år
Vidste du det?
Om vinteren forlader de drægtige hun-isbjørne havisen for at gå i hi i en snehule. Ungerne, som fødes omkring nytår, dier hos moderen i tre måneder, hvor hun ingen føde indtager. Herefter forlader moderen og ungerne hiet sammen. Ungerne følger derefter moderen i ca. 2½ år, hvorefter hun igen er klar til at parre sig.