Halsbåndslemming

afJørgen Steen

Grønlandsk navn: Avinngaq (Maajooq; Narlumukaaq)
Latinsk navn: Dicrostonyx groenlandicus
Engelsk navn: Arctic Lemming; Greenland Collared Lemming
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnaver
Familie: Studsmus

Halsbåndslemmingen er en højarktisk art, der lever i N- og NØ-Grønland fra Washington Land til Blosseville-kysten. Om sommeren graver lemmingerne gange og bygger reder i jorden, mens de om vinteren laver reder og gange i sneen. Antallet af lemminger svinger meget.

Kendetegn
Om sommeren er halsbåndslemmingen sortgrå med et rustrødt bånd ved halsen. Om vinteren er pelsen hvid. Lemmingen ligner en stor, buttet mus med kort hale, korte ben og små ører. Halsbåndlemmingen er den eneste smågnaver, som lever naturligt i Grønland.

Føde
Lemmingerne er planteædere, og føden består bl.a. af pileskud, bær, blomster, græs og kviste.

Halsbåndslemming - Avinngaq; Narlumukaaq - Dicrostonyx groenlandicus - Arctic Lemming; Greenland Collared Lemming
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde: Op til 15 cm
  • Vægt: Op til 75 g
  • Kuldstørrelse: 5-8 unger
  • Antal kuld: op til 6-8 på et år
  • Drægtighed: 3 uger
  • Kønsmoden efter 4 uger
Vidste du det?
Lemmingen er af stor betydning for det arktiske dyreliv, idet den både ædes af hermeliner, polarræve, sneugler, jagtfalken, gråmåger, lille kjove og ravne. I gode lemmingeår får smågnaverens fjender mange unger, mens de i dårlige år kan have svært ved at overleve.