Latinsk navn: Lemna minor
Engelsk navn: Common duckweed
Gruppe: Urter
Orden: Arumordenen
Familie: Arumfamilien

Liden andemad er en meget almindelig og hyppig plante overalt i Danmark. Den findes i næringsrige søer, damme og rolige vandløb. Liden andemad flyder på vandoverfladen og kan dække store arealer.

Løvplader
Liden andemads stængel og blad danner en flad og grøn løvplade med en kort, tynd rodtråd. Planten holder sig flydende på grund af luftkamre i løvpladerne. Om efteråret synker løvpladerne ned på bunden, hvor de overvintrer. Næste forår stiger de op til overfladen.

Blomster 
Blomsterne er enten hanlige eller hunlige. Hunblomsterne har en enkelt frugtknude, og hanblomsterne består af en enkelt støvdrager. Planten blomstrer dog sjældent.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Rod: Rodtråd (ikke fæstet til bunden)
  • Løvplader: Ovale eller runde
  • Blomstrer: Juni-juli
  • Frugt: Enkeltfrugt
Vidste du det?
Liden andemad formerer sig og breder sig ved skuddeling, og planten danner ofte store skud- systemer. Derudover kan liden andemad også spredes med vandfugle og strømmende vand.
Liden andemad - Lemna minor - Common duckweed