Bændeltang (Ålegræs)

afJørgen Steen

Latinsk navn: Zostera marina
Engelsk navn: Eelgrass
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Najade
Familie: Bændeltang

Bændeltang eller ålegræs er en tanglignende plante, der vokser i havet fra kysten og ud til ca. 5 meters dybde. Planten danner store bevoksninger, og den er ret almindelig i Danmark. Ålegræs ses ofte opskyllet på stranden, hvor det kan danne tykke, brune bunker eller tangvolde.

Blade og stængler
Planten kan kendes på de lange, båndformede blade, der er græsgrønne på begge sider og har afrundede spidser. Stænglerne er også græsgrønne, lange og sammentrykte.

Blomster og bestøvning
Bændeltangens blomster er nøgne og enten hanlige eller hunlige. Hanblomsterne består af et enkelt støvblad, mens hunblomsterne består af en griffel og to støvfang. Han- og hunblomst- erne sidder skiftevis på to rækker i aks, der er godt skjulte. Blomsterne bestøves under vand.

Fakta
  • Voksesteder: Kyst og hav
  • Livsvarighed: Flerårig
  • Højde: 50-120 cm
  • Rod: Krybende jordstængler og trævlerødder
  • Blade: Linie- eller båndformede
  • Bladlængde: 50-100 cm
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Aflang stribet nød
Vidste du det?
Bændeltangens tætte bevoksninger er meget vigtige tilholdssteder for både fisk, fiskeyngel, snegle, muslinger og krebsdyr. Derudover ugør bevoksningerne også et vigtigt fødegrundlag for bl.a. svømmefugle. Bændeltang har også været brugt af mennesker til at tække med, som madrasfyld og til tobak.
Bændeltang - Zostera marina - Eelgrass