Almindelig kvik (Senegræs)

afJørgen Steen

Latinsk navn: Elytrigia repens
Engelsk navn: Twich/Quick grass
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Græsordenen
Familie: Græsfamilien

Almindelig kvik er en meget almindelig og vidt udbredt græsart overalt i Danmark. Planten vokser på strandenge, marker og græsenge samt i klitområder, haver og vejkanter.

Blade og stængel
Græsartens stængel er opret, grøn og hul indeni. Bladende er flade og slappe. Desuden er bladene forsynet med hår på oversiden samt nogle ret utydelige strenge.

Blomster
Almindelig kvik bærer aks, som er en form for blomster. Akset består af flere småaks med 3-6 blomster. Småaksene sidder i to rækker. Akset er ca. 5-15 cm langt og sidder øverst på de seje strå. Når almindelig kvik blomstrer, kan man se blomsternes støvknapper.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Kyst og hav
  • Højde: 25-125 cm
  • Livsvarighed: Flerårig
  • Rod: Jordstængel med udløbere
  • Blade: Linieformede
  • Blomstrer: Aks, juni-september
  • Frugt: Nød
Vidste du det?
Almindelig kvik er en kraftig græsart, der ofte danner tætte bevoksninger og spreder sig med underjordiske og hvide udløbere. Græsarten kaldes derfor også for "senegræs." Planten kan være ekstrem svær at udrydde, og den er derfor meget upopulær som ukrudtsplante i haver og på marker.
Almindelig kvik (Senegræs)  - Elytrigia repens - Twich/Quick grass