Sukkertang

afJørgen Steen

Latinsk navn: Sacharina latissima
Engelsk navn: Sea Belt
Gruppe: Alger
Klasse: Brunalger
Orden: Laminariales
Familie: Laminariaceae

Sukkertang er en ret almindelig alge i de fleste danske farvande. Brunalgen kan danne tætte undersøiske bevoksninger og ses desuden tit skyllet op på stranden.

Krav til levesteder
I områder med høj saltholdighed i vandet findes planten på ned til 1 meter dybt vand. I vand med meget lav saltholdighed kan planten findes på op til 15 meters dybde.

Kendetegn
Sukkertang har lige som de to andre danske arter af bladtang (fingertang og palmetang) en bladplade med en stilk og hæfterødder, som sidder fast på sten og skaller. Sukkertangens bladplade er båndformet og bølget, og stilken er ret kort.

Sukkertang  - Sacharina latissima - Sea Belt
Fakta
  • Voksesteder: Kyst og hav
  • Flerårig
  • Længe (bladplade): 300 cm
  • Bredde (båndplade): 30 cm
  • Formering: Sværmesporer, der dannes på bladene om vinteren
  • Vækst: Danner nye blade hvert år (se fingertang)
Vidste du det?
Sukkertang har fået sit navn, fordi algens bladplade udskiller en sukkeralkohol. Hvis planten udtør- res, får stoffet en sødlig smag.