Latinsk navn: Fucus vesiculosus
Engelsk navn: Bladderwrack
Gruppe: Alger
Klasse: Brunalger
Orden: Fucales
Familie: Klørtangfamilien

Blæretang er en meget almindelig og særdeles udbredt alge ved alle de danske kyster og langt ind i den indre Østersø. Blæretang er en brunalge, som vokser i store buske på lavt vand indtil ca. 5 meters dybde. Algen kan godt tåle at være delvist tørlagt ved lavvande.

Kendetegn
Blæretang kendes på de parvise luftfyldte flydeblærer, som sidder på hver side af midterribben.
Blæretang er en brunlig alge med fladt, gaffeldelt løv.

Levevis
Blæretang vokser på sten og muslingeskaller, hvor den sidder fast med en hæfteskive. Planten har ikke rødder, men optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese.

Blæretang - Fucus vesiculosus - Bladderwrack
Fakta
  • Voksesteder: Kyst og hav
  • Livsvarighed: Flerårig
  • Løvlængde: op til 80 cm
  • Formering:  (kønnet) foregår forår-sommer
  • Vækst: Årlig tilvækst på 3-5 cm
Vidste du det?
Man kan ofte se blæretang, som er skyllet op på stranden, hvor planten danner tangvolde sammen med fx bændeltang/ålegræs (se bændeltang). Tangvoldene er meget næringsrige, og de fungerer både som vækst- og fødegrundlag for andre dyr og planter. Tidligere blev tang brugt som gødning på marker.