Latinsk navn: Psammechinus miliaris
Engelsk navn: Sea urchin
Klasse: Smådyr
Orden: Echinoida
Familie: Parechinidae

Tangborre er et almindeligt søpindsvin i de danske farvande. Søpindsvinet findes fra Nordsøen til vestlige Østersø og lever især på lavt vand i områder med alger og bændeltang.

Kendetegn
Tangborren er et regulært søpindsvin. Regulære søpindsvin er symmetriske med kraftige pigge, en mundåbning og et veludviklet tandapparat på undersiden samt gat og kønsåbninger i toppen. Tangborre er grøn-brunlig med korte, grønne pigge og violette pigspidser. Dyret kan dække sig med algestumper, som holdes fat med sugefødderne.

Føde
Tangborrerne er næsten altædende og lever bl.a. af bændeltang, alger, muslinger, rurer, mosdyr, sækdyr og snegle

Tangborre - Psammechinus miliaris - Sea urchin
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 4 cm
  • Æg og sæd gydes frit i vandet i forsommeren
  • Larverne er pelagiske 1-3 uger
  • Larvetid: Omkring 5-6 uger
  • Kønsmoden efter ca. 1 år
  • Maks. levetid: 5-6 år
Vidste du det?
Tangborren findes tit opskyllet på stranden. Ofte er det kun tangborrens tomme, nøgne skaller, man kan finde. Af og til kan man dog være heldig at finde hele dyret med pigge og kroppen inde i skallen.