Latinsk navn: Arenicola marina
Engelsk navn: Lugworm
Klasse: Smådyr
Orden: Capitellida
Familie: Arenicolidae

Sandormen lever på sandbund på lavt vand i alle de danske farvande, især i Vadehavet. Sandorme graver sig 10-20 cm ned i bunden i U- eller L-formede rør.

Kendetegn
Sandorme er cylinderiske havbørsteorme med 3-delt krop. Midterdelen har buskformede gælller, forenden er tyk, og bagenden er slank. En stor del af kroppen har også børster. Farven varierer fra lys pink til rød, grøn, brun eller sort.

Føde
Sandorme lever af det organiske materiale fra sandet, som sluges. Når ormen har optaget næringen fra sandet, udskilles det fra bagenden i små "sandpølser".

Sandorm - Arenicola marina - Lugworm
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 20 cm
  • Sandorme er hermafroditter (tvekønnede)
  • Gyder sommer-efterår
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
  • Larverne lever på bunden
Vidste du det?
Sandorme opgraves kommercielt og bruges til agn og madding ved krogfiskeri.