Latinsk navn: Nematoda
Engelsk navn: Roundworm
Klasse: Smådyr
Orden: Rundorme

Der findes mere end 10.000 arter af rundorme. Nogle arter er fritlevende i fugtig jord, havet eller søer og vandløb. Andre arter lever som parasitter og snylter på planter og dyr - også på mennesker.

Kendetegn
Rundorme er langstrakte, cylinderiske og ofte med tilspidsede ender. De er ikke leddelte. Den hunlige kønsåbning er placeret midt på kroppen, og den hanlige kønsåbning er placeret bagest på kroppen. Overfladen er dækket af en kutikula, og rundorme gennemgår fire hudskifter, inden de er færdigudviklede og kan formere sig.

Føde
Føden består af encellede småorganismer og råddent organisk materiale samt hos parasitter også plantesafter, blod og celler.

Rundorm - Nematoda - Roundworm
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Nogle arter er mikroskopiske, andre kan blive op til flere meter lange
  • De fleste arter er særkønnede, nogle er dog tvekønnede
  • Rundorme lægger æg
  • Ungerne ligner de voksne orme
Vidste du det?
Jordlevende rundorme nedbryder jordbundens døde organiske materiale. De er derfor en vigtig del af økosystemet. Rundorme kan dog forvolde stor skade på afgrøder, samt angribe dyr og mennesker. Rundorme hos mennesker er fx hageorme, spoleorme og børneorme.