Latinsk navn: Haemopis sanguisuga
Engelsk navn: Horse leech
Klasse: Smådyr
Orden: Arhynchobdellida
Familie: Haemopidae

Hesteigler er meget almindelige i stille, lavvandede søer og damme samt i de nærmeste omgivelser. Hesteiglerne kan ses året rundt. De tilhører den gruppe af dyr, der kaldes ledorme.

Kendetegn
Hesteigler er meget store igler. De er som regel sorte eller sort-grønne. De har en stor sugeskive på bagkroppen og en mindre på forenden. Hesteigler kan forveksles med lægeigler, men de kan ikke bide gennem mennskehud, som lægeigler kan.

Føde
Hesteigler lever især af insektlarver, orme og snegle. Af og til bevæger de sig på land og kan gå på jagt efter orme i jorden.

Hesteigle - Haemopis sanguisuga - Horse leech
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 15 cm
  • Parring: Tvekønnede
  • Yngletid: Juli-august
  • Æg: Op til 15 æg
  • Max levealder: Op til 3-4 år
Vidste du det?
Hvis vandet, som hesteiglerne lever i, tørrer ud, kan de rulle sig sammen til små kugler og gemme sig under sten eller på fugtige steder, mens de venter på, at vandet kommer igen.