Brødkrummesvamp

afJørgen Steen

Latinsk navn: Halicondria panicea
Engelsk navn: Breadcrumb sponge
Klasse: Smådyr
Orden: Halichondrida
Familie: Halichondriidae

Brødkrummesvamp er en dyrisk havsvamp. Den er meget almindelig ved de fleste danske kyster, dog ikke ved Bornholm. Svampen er fastsiddende og lever især på sten, pæle, skaller, alger og tangplanter. Brødkrummesvampe findes fra tidevandszonen ned til ca. 100 meters dybde.

Kendetegn
Dyriske svampe er meget primitive flercellede dyr. Brødkrummesvampe er gele-agtige med små porer på oversiden og et skelet af kiselnåle. Svampen kan være orange, gul, rød, brun, grøn eller hvidlig og formen afhænger af levestedet. 

Føde
Føden består af små organiske partikler, der filtreres fra vandet.  

Brødkrummesvamp - Halicondria panicea - Breadcrumb sponge
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 50-60 cm
  • Højde: Op til 25 cm
  • Kønnet forplantning (formering ved æg og sæd)
  • Larverne er pelagiske 1-2 døgn
  • Yngletid: Sommer
Vidste du det?
Brødkrummesvampe har fået deres danske navn, fordi de i tørret tilstand ligner brødkrummer.