Latinsk navn: Microtus agrestis
Engelsk navn: Field Vole
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Studsmus

Nordmarkmus er udbredte overalt i Danmark, og arten er meget almindelig. Antallet af mus svinger dog kraftigt fra år til år. Nordmarkmus lever på heder, enge, overdrev og brakmarker samt i krat  og skovbryn med høj og tæt bevoksning af urter og græs. Nordmarkmus lever i gange under jorden eller  veksler i den tætte bevoksning. 

Kendetegn
Nordmarkmusen har en meget kort hale, et kort, afrundet hoved med små, korte ører og små, lave ben. Pelsen er gråbrun på oversiden og lysere grå på siderene og undersiden. Nordmarkmus løber med små, korte skridt og piler afsted på jorden.

Føde
Nordmarkmus æder græs, friske blade og stængler fra urter, siv og bark fra unge træer. 

Nordmarkmus - Microtus agrestis - Field Vole
Fakta
  • Biotoper: Det åbne land
  • Længde: 8-14 cm
  • Vægt: 40-50 g
  • Kuldstørrelse: 1-10
  • Antal kuld: 2-7
  • Drægtighed: 3 uger
Vidste du det?
Når nordmarkmus gnaver barken af unge træer, går træerne ud og dør. Nordmarkmus kan derfor gøre stor skade i plantager og skove.