Latinsk navn: Arvicola terrestris (amphibius)
Engelsk navn: European water vole
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Studsmus

Mosegrisen kaldes også for vandrotte. Den lever især på fugtige steder, men kan også træffes langt fra vandløb og søer. Mosegrisen findes i alle egne af Danmark men mangler på de fleste øer, også fx Bornholm og Lolland-Falster.

Kendetegn
Mosegrisen er en studsmus og i familie med markmus og rødmus. Den har korte ben og kort hale. Ørerne er skjult i pelsen. Pelsen er mørkebrun eller næsten sort.

Føde
Mosegrise lever næsten udelukkende af planteføde, især unge skud af vandplanter og planter langs søbredder. Mosegrisen æder også rødder af træer og buske samt rodfrugter. De kan derfor gøre stor skade på dyrkede arealer.

Mosegris - Arvicola terrestris - European water vole
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Det åbne land
  • Længde: 10-25 cm uden hale
  • Vægt: ca. 225-300 gram
  • Kuldstørrelse: 5-8 unger
  • Antal kuld: 2-5
  • Drægtighed: 3 uger
Vidste du det?
Mosegrisen graver gange under jordoverfladen ligesom muldvarpe. Den løsner først jorden med fortænderne og skubber den bagud med bagbenene. Derefter presser den jorden op til overfladen, så der opstår et "Mosegris-skud". Mosegrise graver ofte deres gange tæt på jordoverfladen.