Guldsjakal

afJørgen Steen

Latinsk navn: Canis aureus
Engelsk navn: Golden Jackal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Hunde

Guldsjakalen er vidt udbredt i Nordafrika, Asien og det sydlige Europa. I de seneste år er arten trukket nordpå, og har etableret sig i bl.a. Tyskland. Der findes enkelte eksemplarer i Danmark, men endnu ikke en større bestand. Guldsjakalen er ikke en invasiv art men betragtes som en ny indvandrer i den danske natur, der vil tilpasse sig lokale levevilkår.

Guldsjakalen kendes først og fremmest på sin gyldne pels og størrelsen, som er mellem er ræv og en ulv. Halen er ca. 25 cm lang og mangler til forskel fra ræven den hvide halespids.

Føde
Guldsjakalen er altædende og tilpasser sig føden i området, hvor den slår sig ned. Den spiser bl.a. små gnavere, fugle, æg, ådsler, bær og frugt samt forskelligt affald.

Guldsjakal - Canis aureus - Golden Jackal
Fakta
  • Biotoper: Det åbne land
  • Længde: 70-85 cm
  • Vægt: 7-15 kg
  • Kuldstørrelse: 2-4
  • Antal kuld pr. år: 1
  • Drægtighed: 2 måneder
Vidste du det?
Guldsjakaler er monogame og lever sammen i par og danner små familiegrupper, hvor der kan være hjælpere, som fx er hvalpe fra tidligere kuld. Parrene lever i en ynglehule. Parringen finder sted i foråret, og først på sommeren føder hunnen et enkelt kuld unger.