Latinsk navn: Melanogrammus aeglefinus
Engelsk navn: Haddock
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk

Kulleren findes i de danske farvande indtil Øresund og Bælthavet. Fisken gyder især i Nordsøen. Kulleren er en bundfisk, der lever på 10-450 meters dybde. Den foretrækker en en vandtemperatur på 4-10 grader. Kullere lever og jager i stimer på bunden.

Kendetegn
Kulleren er gråbrun med sølvgrå bug samt en mørk sideline og en stor, kulsort plet over brystfinnen. Den forreste rygfinne er høj og spids, og øjnene er store. Derudover har fisken en lille skægtråd på hagen, som bruges til at finde føde på bunden. Munden er lille med overbid.

Føde
Kullernes føde består af forskellige bunddyr som orme, bløddyr, pighude, krebsdyr, fiskerogn og fisk. Ynglen lever også af plankton.

Kuller - Melanogrammus aeglefinus - Haddock
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 100 cm
  • Vægt: Op til ca. 14 kg
  • Æg: Op til 1.800.000
  • Gyder: Marts-juni
  • Kønsmoden efter 3-4 år
  • Max. levealder: ?
Vidste du det?
Kulleren gyder på bunden i 50-150 meter dybt vand. Hunnens æg flyder efter befrugtningen op til vandoverfladen. Æggene klækkes efter 1-3 uger. Larverne flyder også rundt med strømmen den første tid. Men når de små larver er blevet ca. 5-10 cm lange, søger de ned mod bunden.