Almindelig søanemone (Sønellike)

afJørgen Steen

Latinsk navn: Metridium senile
Engelsk navn: Plumose anemone
Klasse: Smådyr
Orden: Søanemoner
Familie: Metridiidae

Almindelig søanemone eller sønellike findes i alle de danske farvande, dog kun i den vestlige del af Østersøen. Dyret lever ofte på alger, sten, muslingeskaller, moler eller høfder. 

Kendetegn
Søanemoner har en stok- eller rørformet krop med en bred fodskive og en mundskive besat med talrige tynde og korte fangarme. Arten varierer i farve fra hvidlig over rosa og gulbrun. Fangarmene er lysere end resten af dyret.

Føde
Almindelig søanemone lever af smådyr, en-cellede småorganismer og dyreplankton. Søanemoner lammer deres bytte med gift fra fangarmenes nældeceller. 

Almindelig søanemone (Sønellike) - Metridium senile - Plumose anemone
Fakta
Vidste du det?
Almindelige søanemone formerer sig både ved ukønnet knopskydning, dvs. afsnøring af en del af fodskiven, samt ved kønnet forplantning, hvor æg og sæd gydes frit i vandet. Æggene udvikles til larver, der svømmer frit i vandet i 1-2 uger.