Latinsk navn: Vanellus vanellus
Engelsk navn: Lapwing / Peewit
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Viben ses i Danmark som træk- og ynglefugl i februar-november. Kun få overvintrer i Danmark. Større træk af viber passerer Danmark både forår og efterår. Viben lever på græsmarker, enge samt ved moser, søer, fjorde og kyster. Fuglen yngler i fugtige områder. Udenfor yngletiden lever viberne i flokke.

Kendetegn
Viben er med sin lange fjertop let genkendelig. Fuglen er sort på brystet, hvid på bugen og på begge sider af ansigtet. Ryggen og vingerne er mørkegrønne med metalskær. Vingerne er desuden brede og vingespidserne afrundede. Viben er brunlig under den korte hale.

Føde
Viben tager insekter og orme, som den finder på jorden både om dagen og om natten.

Vibe - Vanellus vanellus - Northern lapwing
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-76 cm
  • Længde: 28-31 cm
  • Vægt: 150-310 g
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 26-28 dage
  • Ungetid: 35-40 dage
Vidste du det?
Viben kan let genkendes på mere end sit specielle ydre. Fuglen er nemlig også meget kendt for sin sangflugt, der indebærer akrobatiske drej og styrtdyk mod jorden. Denne adfærd ses i sær ved ynglepladser og over græsmarker om foråret.