Latinsk navn: Vanellus vanellus
Engelsk navn: Eurasian curiew
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Stor regnspove eller storspove kan ses året rundt i Danmark. Størstedelen af fuglene er trækfugle, men ved Vadehavet overvintrer en del store regnspover dog også. Fuglene lever uden for yngletiden i flokke på marker, strandenge og ved lavvandede kyster. De få danske ynglepar yngler på fugtige enge og heder samt ved moser og kyster.

Kendetegn
Stor regnspove er Danmarks største vadefugl. Fjerdragten er gråbrun med sorte striber eller pletter. Kendetegnende er det meget lange og krumme næb samt de lange gråblå ben.

Føde
Stor regnspove bruger sit lange næb til at snappe smådyr, insekter, orme, bløddyr o.lign., som den finder på vadeflader. Derudover tager fuglen også bær og frø.

Stor regnspove - Numenius arquata - Eurasian curiew
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 80-106 cm
  • Længde: 48-60 cm
  • Vægt (han): 575-800 g
  • Vægt (hun): 675-950 g
  • Maks. levealder: 31 år
  • Kuld: 1 kuld, 4 æg
  • Rugetid: 27-29 dage
  • Ungetid: 32-38 dage
Vidste du det?
Det krumme næb, som er ganske særegent for stor regnspove, er en konsekvens af regnspovens jagt på sandorme på vadeflader. Med det lange, nedadbøjede næb kan den store regnspove undgå, at ormen går i stykker, når den trækkes op af mudderet.