Latinsk navn: Sturnus vulgaris
Engelsk navn: European starling, Common Starling
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Stære

Stæren er almindeligt forekommende i hele landet året rundt. Stæren lever både i det åbne land, på marker og enge samt i haver, byer og parker. Stærene yngler i huller i træer og mure samt i opsatte redekasser. Stærene både lever og yngler i flok. Hunnen dog ikke under rugningen.

Kendetegn
I yngledragten har stæren en sort, violet og blågrøn fjerdragt med et metallisk skær. På struben er fjerene længere og mere pjuskede. Næbbet er langt og gult. Om vinteren er stærens fjerdragt mindre skinnende, mere brunlig og med hvide pletter. Om vinteren er næbbet mørkt.

Føde
Stærens føde består af insekter, larver, orme, snegle, frø, korn, frugter og bær. Stæren finder især føden på græsplæner og enge.

Stær - Sturnus vulgaris - European starling, Common Starling
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 37-42 cm
  • Længde: 19-22 cm
  • Vægt: 75-90 g
  • Maks. levealder: 22 år
  • Kuldstørrelse: 4-7 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 12-14 dage
  • Ungetid: 20-22 dage
Vidste du det?
Om efteråret gæstes Danmark af enorme flokke af stære. Disse samles på fælles overnatnings- steder i rørskove og krat ved søer eller moser. Her kan der være samlet op mod en halv million stære. Stærene flyver i kæmpe, tætte flokke, som næsten formørker solen. Dette fænomen kaldes "sort sol."