Latinsk navn: Phalacrocorax carbo
Engelsk navn: Cormorant
Klasse: Fugle
Orden: Årefodede
Familie: Skarver

Skarven er en almindelige ynglefugl og trækgæst i Danmark. Den lever og yngler langs kyster, ved større søer eller vandløb. Skarven kommer til Danmark i januar og trækker sydpå til oktober. En stor del af den danske bestand overvintrer efterhånden også her i landet. Storskarver fra Norge besøger os ofte om vinteren.

Kendetegn
Skarven har sort fjerdragt, hvide kinder og en hvid lårplet. Næbbet er langt med en lille krog yderst. Under næbbet har skarven en gul plet.

Føde
Skarvens føde består hovedsageligt af fisk, som den dykker efter. De fiskeædende skarve kan være et problem for lokale fiskere.

Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 120-160 cm
  • Længde: 80-100 cm
  • Vægt: 2-3 kg
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 3-4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-31 dage
  • Ungetid: 50 dage
Vidste du det?
Skarvens fjerdragt er ikke vandskyende, hvilket betyder, at den hurtigt og uden modstand kan dykke efter fisk. Det betyder dog også, at skarven efter fiskejagten må sidde på pæle eller stammer og tørre sine gennemblødte vinger.
Skarv - Luscinia luscinia - Cormorant