Latinsk navn: Pica pica
Engelsk navn: European Magpie
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Kragefugle

Husskaden er almindelig og udbredt i hele Danmark med undtagelse af nogle mindre øer. Arten lever i det åbne land og er knyttet til bebyggelse og dyrket land. Husskader ses ofte i haver og parker i byer, især i hovedstadsområdet. 

Kendetegn
Husskaden er sort og hvid med metalglinsende sorte fjer, korte vinger og en lang, kileformet hale. Kaldet er en hæs skratten.

Føde
Husskader er berygtede for at plyndre fuglereder for æg og unger. Føden består dog overvejende af orme, snegle, insekter, frø, korn, bær, ådsler, affald, mus og andre smådyr.

Husskade - European Magpie - Pica pica
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 52-60 cm
  • Længde: 44-46 cm
  • Vægt: 200-250 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 5-8 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 17-18 dage
  • Ungetid: 22-27 dage
Vidste du det?
Skadepar bygger reden ved fælles hjælp og holder normalt sammen hele året i et bestemt territorium. Hvis en mage i et godt territorium er forsvundet konkurrerer andre husskader om at overtage dette territorium ved såkaldte "skadebrylluper" ved at jage hinanden. Uden for yngletiden lever husskader ofte i par eller små grupper. Om natten samles skaderne i store flokke for at overnatte kollektivt.